Strona główna

Prowadź biznes efektywnie
dzięki zastosowaniu informatycznych rozwiązań

Aktualności

Prace nad szkoleniami

Obecnie trwają prace nad opracowaniem szkoleń E-learningowych i M-learningowych zawierających informacje przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MŚP. Planowany termin zakończenia tych prac to 31 grudzień 2011.

Uruchomienie platrofmy e-learningowej

30 czerwca 2011, zgodnie z harmonogramem projektu uruchomiona została platforma E-learningowa.

Publikacja strony www projektu

31 marca 2011 r. uruchomiona została platforma oparta na technologii www, zintegrowana z platformą E-Learningu, E-firma i E-Turist

Wydarzenia

«Maj 2024»
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Brak nadchodzących wydarzeń wpisanych do kalendarza

Ankieta

Rozliczanie transakcji zawieranych przez internet

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (VAT)1?

  1. Gdy indywidualny nabywca płaci na konto, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT). .
  2. Gdy sprzedaż na fakturę - obowiązek powstanie z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu od wydania towaru (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). Gdy fakturę VAT dołączymy do przesyłki, obowiązek podatkowy powstanie z dniem jej wysłania.
  3. Gdy należność jest regulowana przez nabywcę „za pobraniem” („za zaliczeniem pocztowym”), obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty przez sprzedawcę (art. 19 ust. 13 pkt 6). Co prawda w ustawie jest mowa wprost o „zaliczeniu pocztowym”, ale przepis ten stosuje się także do pobrań dokonanych rzez kuriera (zob. interpretacje: Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z 12 kwietnia 2007 r., 1437/ZP/ 443-9/07/EZ; Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 4 grudnia 2006 r., ZP/443-208/06; Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z 6 września 2005 r., PP/406/56/ RK/05).
  4. Przy przedpłacie (zapłata na konto), sprzedawca zobowiązany jest potraktować wpłatę jako zaliczkę, wskutek czego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania (art. 19 ust. 11).

Moment powstania obowiązku podatkowego inaczej ustalają firmy posiadające status małego podatnik, które wybiorą kasową metodę rozliczenia VAT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje wówczas z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności powoduje powstanie obowiązku podatkowego tylko w tej części.

 

Zwroty i korekty

Jeśli klient nie odebrał towaru, można transakcję anulować. Jeśli natomiast dokonał zwrotu, trzeba dokonać korekty przychodu i należnego podatku VAT (+ ewentualna korekta deklaracji VAT).

Jeśli towar wyślemy ponownie (przesyłka uszkodzona), należy to potraktować jako dwie transakcje: przyjęcia od klienta zwracanego towaru i ponownej sprzedaży.

 

Koszty wysyłki

Koszty wysyłki mogą być kwalifikowane jako koszty bezpośrednie (jeśli są powiązane każdorazowo z dokonywaną sprzedażą) bądź też pośrednie (koszty skumulowane, ponoszone na rzecz firmy transportowych lub kurierskich). To rozróżnienie jest istotne na przełomie roku, koszty bezpośrednie poniesione w nowym roku, ale dotyczące sprzedaży roku poprzedniego należy ująć w roku zamykanym (chyba, że już dokonano zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zamykany rok).

 

Sprzedaż incydentalna2

 Sprzedaży incydentalna (okazjonalna) to sprzedaż przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej rzeczy, które uprzednio były nabyte na potrzeby własne (osobisty użytek), bez zamiaru uczynienia ze sprzedaży stałego źródła przychodu.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 5 sierpnia 2009 r., I SA/Łd 339/09, musi to być też transakcja niewielka i o zmiennej częstotliwość nabywania i sprzedaży.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT, sprzedaż incydentalna jest opodatkowana tylko wtedy, jeśli nastąpiła przed upływem pół roku, licząc od miesiąca, w którym zostały zakupione.

Dochód taki rozlicza się dopiero w rocznym rozliczeniu podatkowym składanym za dany rok na formularzu PIT-36 (jest to dochód z tzw. innych źródeł).

 

Sprzedaż za granicę

Sprzedaż za granicę rodzi wiele komplikacji. W niektórych krajach obowiązują przepisy nakazujące zarejestrowanie się dla celów VAT w kraju odbiorcy! Jeszcze większy problem powstaje przy zwrotach. Najprościej jest podjąć współpracę z lokalną firmą i prowadzić obsługę sprzedaży za jej pośrednictwem.

 

Kasy fiskalne

Sprzedaż dla osób fizycznych wymaga ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Obowiązek powstaje, jeśli w ciągu roku sprzedaż taka przekroczy 40 tys. zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym limit ten wynosi 20 tys. zł.

Przepisy rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU nr 138, poz. 930) przewidują też zwolnienia przedmiotowe.

Niezależnie od tych limitów, obowiązkowi ewidencji na kasie podlega sprzedaż osobom fizycznym następujących towarów:

  • sprzęt radiowo-telewizyjny,
  • sprzęt telekomunikacyjny,
  • sprzęt fotograficzny (z wyłączeniem akcesoriów do sprzętów i wyposażenia fotograficznego),
  • wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli),
  • płyty CD, DVD, karty pamięci itp.

 

Według „Rzeczpospolitej”3 firmom prowadzącym sprzedaż przez Internet przysługuje też, niezależnie od wysokości obrotów, zwolnienie z obowiązku rejestrowania transakcji w kasie – Wystarczy, że należności wpływają na rachunek bankowy i da się je przyporządkować konkretnej transakcji.

 

Przypisy:

 

1  „Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013