Strona główna

Prowadź biznes efektywnie
dzięki zastosowaniu informatycznych rozwiązań

Aktualności

Prace nad szkoleniami

Obecnie trwają prace nad opracowaniem szkoleń E-learningowych i M-learningowych zawierających informacje przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MŚP. Planowany termin zakończenia tych prac to 31 grudzień 2011.

Uruchomienie platrofmy e-learningowej

30 czerwca 2011, zgodnie z harmonogramem projektu uruchomiona została platforma E-learningowa.

Publikacja strony www projektu

31 marca 2011 r. uruchomiona została platforma oparta na technologii www, zintegrowana z platformą E-Learningu, E-firma i E-Turist

Wydarzenia

«Czerwiec 2024»
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Brak nadchodzących wydarzeń wpisanych do kalendarza

Ankieta

Co to jest innowacyjność

Jak można zdefiniować rozwiązania innowacyjne? Obecnie obserwujemy tendencje do poszerzania zakresu znaczeniowego terminu innowacyjność. Jest to związane z tym, że "bycie innowacyjnym" jest premiowane udziałem w podziale środków z funduszy europejskich. Za innowacyjne uważa się wszelkie zmiany przynoszące korzyść ekonomiczną. Tak rozumiana innowacyjność nie jest wystarczająca dla wzrostu konkurencyjności gospodarki w większej skali. Dlatego za istotnie innowacyjne powinno uważać się tylko te przedsięwzięcia, które wykraczają poza zakres typowych w danej dziedzinie zmian. Przedsiębiorstwo które 20 lat temu wdrożyło program finansowo-księgowy było innowacyjne. Dziś chyba nikt nie nazwałby tego innowacyjnością.

 

Definicja

Najobszerniejszą definicję innowacji można znaleźć w podręczniku Oslo ("Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji") opublikowanego przez Komisję Europejską [1]:

 

Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

 

Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy.

Działalność innowacyjna to działalność związana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce [2]

 

Znaczenie innowacji

Według P.F. Druckera [3] „Przedsiębiorstwo niewprowadzające innowacji nieuchronnie starzeje się i podupada. W okresie gwałtownych zmian w okresie przedsiębiorczym, takim jak obecnie - upadek będzie szybki. [...] Innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości - działaniem, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa".

Innowacje są zasobem, po który sięgamy zazwyczaj dopiero wówczas, gdy wyczerpią się inne, łatwiejsze do zagospodarowania zasoby. Ale wiele nowoczesnych przedsiębiorstw prowadzi działania innowacyjne nawet poświęcając dla nich bieżące korzyści (w nadziei, że te działania dadzą o wiele lepszy rezultat w przyszłości).

Innowacje stają się coraz bardziej istotne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki (zob. rozdział "Innowacje a konkurencyjność"). Dlatego Unia Europejska silnie wspiera innowacyjność ze swoich funduszy.

 

Formy innowacyjności

Do niedawna innowacji poszukiwano przede wszystkim w sferze badań i rozwoju (B+R), szukając nowych produktów i bardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych. Obecnie w gospodarce zaczynają dominować usługi, które są stosunkowo łatwe do skopiowania. Dlatego przewag konkurencyjnych szuka się gdzie indziej. Inaczej także rozumie się innowacyjność. Mogą to być nowoczesne formy organizacji, poszukiwanie nowych obszarów działalności albo inne nietypowe działania zmierzające do zdobycia pozycji na rynku lub dotarcia do klientów. Na przykład firma Google za kluczowe dla swej innowacyjności uważa sposób rekrutacji (struktura firmy dostosowuje się do ilości kreatywnych pracowników, jakich udaje się znaleźć) i organizacji pracy (twórcze rozwinięcie wymyślonej przez firmę 3M zasady: 1/5 czasu pracownik może poświęcić na swoje pomysły).

 

Wyróżnia się następujące typy innowacji:

  1. innowacje w obrębie produktów (wprowadzenie nowego produktu lub usługi),
  2. innowacje w obrębie procesów (nowa lub zasadniczo udoskonalona metoda produkcji lub dostaw),
  3. innowacje marketingowe (nowa metoda marketingowa wiążąca się z zasadniczymi zmianami produktu, opakowania, dystrybucji, strategii cenowej lub promocji),
  4. innowacje organizacyjne (nowe metody organizacji).

 

Literatura:

  1. Podręcznik Oslo "Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji" (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf, http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_33723_40898954_1_1_1_1,00.html)
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
    http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/140_u/$file/140_u.pdf
  3. IWONA NIEDŹWIECKA "Istota innowacji i innowacje w ekologii"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013